นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
108911   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายสิทธิพล ชัยโย
นายสิทธิพล ชัยโย
ประธานสภา อบต.หัวทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 10/01/2565 [กองการคลัง] 26
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/03/2565 [กองการคลัง] 51
ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 25/10/2564 [กองการคลัง] 39
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว 13/09/2564 [กองการคลัง] 31
ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน 24/06/2563 [สำนักปลัด] 48
ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง 16/07/2563 [สำนักปลัด] 28
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องจำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลง 13/08/2564 [กองการคลัง] 36
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 07/04/2564 [กองการคลัง] 45
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 16/02/2564 [กองการคลัง] 45
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 05/01/2564 [กองการคลัง] 42
รายงานขอผู้สอบบัญชี (29/04/2565) [กองการคลัง] 25
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/05/2022 : จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรถนน รวม ๒ ฝั่งถนน (จากหน้าบ้านนายปัญญา ต้นแปะ ถึงหน้าโรงสีชุมชน ด้าทิศใต้) บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนดินข้างที่สาธารณประโยชน์หนองขอนแป้น จากที่นานายหลอด ทาระวัฒน์ ถึงที่นานางทองสุข เถาเบา บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อไม้สตาฟฟ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
กระดานข่าวทั่วไป
รับขึ้นทะเบียนฯ รับเบี้ยยังชีพ ( อ่าน 26 / ตอบ 1 )
    โดย : สมัย   ประเสริฐศิลป์   เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2565 : 14:35    ตอบล่าสุด : เจ้าหน้าที่
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< เมษายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • รับ-ส่ง หนังสือ
 • กรมสรรพากร
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • กรมทางหลวง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมจัดหางาน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมบัญชีกลาง