นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
127475   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข้อมูลทั่วไป

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผล-2565
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของ อบต.หัวทุ่ง 2565
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง พ.ศ. 2566
โครงสร้างองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ปี 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ
รายงานผลการติดตามและประเมินผล-2564
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คู่มือ กรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือประชาชนการปฏิบัติงานรับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 64
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565)
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 64


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2