นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
134294   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553
นางสาวสุภนิดา  ซื่อสัตย์
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
นายสิทธิพล ชัยโย
นายสิทธิพล ชัยโย
ประธานสภา อบต.หัวทุ่ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 20/04/2566 [กองการคลัง] 111
การจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง (พ.ศ. 2566- 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 05/04/2566 [สำนักปลัด] 57
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-66 11/01/2566 [กองการคลัง] 45
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21/06/2565 [กองการคลัง] 206
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 10/01/2565 [กองการคลัง] 189
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 07/03/2565 [กองการคลัง] 239
ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 25/10/2564 [กองการคลัง] 178
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว 13/09/2564 [กองการคลัง] 193
ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน 24/06/2563 [สำนักปลัด] 188
ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง 16/07/2563 [สำนักปลัด] 191
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
01/06/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์กู้ชีพ อบต.หัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายคูณ เมืองน้ำเที่ยง ถึงบ้านนายประภาศ กุลสุวรรณ์ บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/05/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Facebook
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๐ โดย กองทุนสุขภาพตำบลหัวทุ่ง อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
พระราชาในนิทาน
ต้นไม้ของพ่อ
เพลงพ่อของแผ่นดิน
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา


<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมจัดหางาน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงบประมาณ
 • รับ-ส่ง หนังสือ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงมหาดไทย