นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
100711   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

สมาชิกสภา

ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญเหลือ กุลสุวรรณ์
ตำแหน่ง :
ประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : 087-6400130
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสิทธิพล ชัยโย
ตำแหน่ง :
รองประธานสภา
เบอร์ติดต่อ : 085-7560904
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุภนิดา ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง :
เลขานุการสภา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชัยมงคล บุญมี
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ : 089-0647137
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายหนูหลั่น สนิทเอื้อ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 089-7915760
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศาสตร์พร วิมานนท์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ : 085-4574415
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิบูล ศรีจันทึก
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 082-1031545
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนกฤต แสงหม้อ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
เบอร์ติดต่อ : 088-7403974
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกุศล สุโพธิ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ : 080-4188202
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมพูล จันทะวะฤทธิ์
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 093-3474759
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสังคม โยดิน
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ : 087-9517481
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทองแดง คำมะบาล
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ : 087-2180319
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายณรงค์ศักดิ์ มูลจันทา
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 090-3523593
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปัญญา ต้นแปะ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ : 080-0913044
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางดวงจันทร์ วงค์บุราณ
ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
เบอร์ติดต่อ : 086-8560130
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1