นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
108911   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
29/04/2565 : รายงานขอผู้สอบบัญชี [กองการคลัง] 25
26/10/2564 : รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [กองการคลัง] 19
27/10/2564 : รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี 2564 [กองการคลัง] 27
07/03/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [กองการคลัง] 21
05/04/2565 : รายงานการใชจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 [กองการคลัง] 33
: [] 7
05/04/2565 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [กองการคลัง] 20
08/04/2565 : สถิติเรื่องการรายงาน Case EMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [สำนักปลัด] 20
02/02/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) [สำนักปลัด] 25
01/10/2564 : รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [กองการคลัง] 23
17/09/2564 : รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริหารของ อบต.หัวทุ่ง 2564 [สำนักปลัด] 50
01/03/2565 : รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [สำนักปลัด] 50
03/03/2565 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง รอบ 6 เดือน [สำนักปลัด] 23
03/03/2565 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง รอบ 12 เดือน [สำนักปลัด] 28
01/10/2563 : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 26
28/10/2564 : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต./นายก อบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่28พ.ย.2564 [สำนักปลัด] 29
07/10/2564 : เลือกตั้งอบต. 2564 เช็คคุณสมบัติผู้สมัคร นายก อบต.-ส.อบต. ฝ่าฝืนมีโทษหนักเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่ [สำนักปลัด] 29
17/05/2565 : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโครานา 2019 [สำนักปลัด] 25
25/03/2563 : เจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.หัวทุ่ง ร่วมกันจัดทำหน้ากากเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในตำบล [สำนักปลัด] 21
10/03/2563 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 [สำนักปลัด] 18


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>