นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
36   คน
สถิติทั้งหมด
127476   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
23/03/2566 : การปฏิบัติตนของพนักงานท้องถิ่น [สำนักปลัด] 3
04/01/2566 : คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม [สำนักปลัด] 15
16/03/2566 : ประกาศ อบต.หัวทุ่ง เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [สำนักปลัด] 11
15/02/2566 : งบการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสิบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [กองการคลัง] 9
14/03/2566 : ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 9
18/01/2566 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 17
27/02/2566 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [สำนักปลัด] 12
02/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) [สำนักปลัด] 8
17/02/2566 : สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 15
17/02/2566 : สถิติเรื่องการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สำนักปลัด] 13
17/02/2566 : สถิติเรื่องการรายงาน Case EMS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [หัวหน้าส่วนราชการ] 24
27/01/2566 : ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [สำนักปลัด] 58
10/10/2565 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 [กองการคลัง] 85
10/10/2565 : รายงานเงินสะสม 2565 [กองการคลัง] 146
10/10/2565 : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [กองการคลัง] 87
13/09/2565 : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น [สำนักปลัด] 63
22/08/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 115
08/07/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตมาสที่ 3 [กองการคลัง] 110
16/06/2565 : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [สำนักปลัด] 181
01/04/2564 : วินัยจราจรสร้างได้ "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย" [สำนักปลัด] 93


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>