นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
90648   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
10/04/2562 : รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน [กองการคลัง] 24
31/01/2562 : การดำเนินการตามแผนรณรงค์ แยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 [สำนักปลัด] 22
02/10/2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2559 [สำนักปลัด] 44
27/10/2561 : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 60
12/07/2561 : รายงานผลการดำเนินงานรายได้ไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561 ) เสร็จเรียบร้อย [กองการคลัง] 80
17/01/2560 : แผนผังกระบวนการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [สำนักปลัด] 46
01/05/2561 : แนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 76
23/03/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามโครงการจ้างจ้างเด็กนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียนประจำปี งบประมาณ 2561 [สำนักปลัด] 50
12/03/2561 : วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 74
01/01/2561 : จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [กองการคลัง] 49
01/01/2561 : จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [กองการคลัง] 50
10/10/2559 : อํานาจหนาที่ ของที่อบต. [สำนักปลัด] 88
08/09/2560 : แผ่นพับ ความรู้เกี่ยวกับขยะ [สำนักปลัด] 57
08/09/2560 : แผนการจัดการขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 91
27/07/2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง สำนักงาน : 161 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร. 089-5699100 โทรสาร. 043-358143 email: pimsuka@hotmail.com facebook.: อบต. หัวทุ่ง [สำนักปลัด] 97


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1