นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
120638   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
10/10/2565 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 [กองการคลัง] 44
10/10/2565 : รายงานเงินสะสม 2565 [กองการคลัง] 102
10/10/2565 : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [กองการคลัง] 53
13/09/2565 : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก่น [สำนักปลัด] 34
22/08/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 90
08/07/2565 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตมาสที่ 3 [กองการคลัง] 71
16/06/2565 : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [สำนักปลัด] 90
01/04/2564 : วินัยจราจรสร้างได้ "ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย" [สำนักปลัด] 64
13/01/2564 : การประชุมเพื่อสนับสนุนให้บุคคลกรปฏิบัติตามระเบียบ [สำนักปลัด] 72
23/06/2565 : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องวินัยและรักษาวินัย [สำนักปลัด] 78
16/06/2564 : กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ร่วพลังเพื่อป้องกันการทุจริต [สำนักปลัด] 72
20/07/2564 : โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน [สำนักปลัด] 73
27/10/2563 : โครงการเสริมสร้างคุณจริยธรรมและจิตและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่น [สำนักปลัด] 68
13/07/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [สำนักปลัด] 70
13/07/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [สำนักปลัด] 73
22/04/2564 : การ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ [สำนักปลัด] 61
16/06/2564 : มีการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นที่ประจักษ์ [สำนักปลัด] 58
30/09/2564 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ปี 2564 [สำนักปลัด] 59
21/09/2564 : รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใ [สำนักปลัด] 53
12/02/2564 : การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [สำนักปลัด] 49


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>