นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
78   คน
สถิติทั้งหมด
147220   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

บุคลากร

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัด
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์ ก.อบต.จ.ขอนแก่น
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1