นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
127475   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
17/03/2566 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ปี 2566 [กองการคลัง] 19
11/01/2566 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-66 [กองการคลัง] 19
21/06/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 173
10/01/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [กองการคลัง] 161
07/03/2565 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [กองการคลัง] 202
25/10/2564 : ประกาศเผยแพร่ งบแสดงฐสนะการและงบอื่น ประจำงบประมาณ 2564 [กองการคลัง] 152
13/09/2564 : ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling สายแยกทางหลวงชนบท ขก 1016 - บ้านป่าติ้ว [กองการคลัง] 161
24/06/2563 : ประชาสัมพันธ์ลดพลังงาน [สำนักปลัด] 161
16/07/2563 : ขอส่งรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาในเขตตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 162
13/08/2564 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่องจำหน่วยครุภัณฑ์ที่เสี่ยมสภาพโดยวิธีเจรจาตกลง [กองการคลัง] 155
07/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [กองการคลัง] 163
16/02/2564 : รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [กองการคลัง] 165
05/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [กองการคลัง] 126
06/01/2564 : รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 94
04/11/2563 : ตอบข้อสอบถามของพรรคการเมืองเกี่ยวกับกรณีมาตรา 34 แห่งพระบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [สำนักปลัด] 110
05/10/2563 : รายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [กองการคลัง] 116
05/10/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 [กองการคลัง] 107
21/10/2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำหน้าบ้านนางสมควร-แสงหม้อ [กองการคลัง] 179
21/10/2563 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำบริเวณคุ้มโนนลาน-ม.1 [กองการคลัง] 176
21/10/2563 : ประการาคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจารจรถนน รวม 2 ฝั่งถนน [กองการคลัง] 168


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
1 2 3 >>