นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
90646   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
10/01/2562 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 [กองการคลัง] 32
19/11/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [กองการคลัง] 23
06/11/2561 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศขายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [กองการคลัง] 37
01/10/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [กองการคลัง] 35
01/10/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่4 [กองการคลัง] 23
26/09/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล [กองการคลัง] 35
25/09/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองการคลัง] 37
05/07/2560 : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ [กองการคลัง] 43
18/09/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโนนลาน บ้านหัวทุ่ง) [กองการคลัง] 34
18/09/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองฉันเพล-เชื่อมบ้านโนนตะหนินถึงบ้านนายจอมสวรรค์ นาสังข์) [กองการคลัง] 36
23/08/2560 : ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [กองการคลัง] 33
04/09/2560 : ประกาศราชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 50
04/09/2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 39
10/08/2560 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี คสล. ภายในหมู่บ้านหัวทุ่ง (จากบ้านแม่ไวไลยการ ถึงบ้านนายสิรินาท สิงห์ศรี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 44
10/08/2560 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านหนองฉันเพล-เชื่อมบ้านโนนตะหนิน ถึงบ้านนายจอมสวรรค์ นาสังข์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 39
10/08/2560 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี คสล. ภายในหมู่บ้านหนองฉันเพล ๒ ช่วง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 35
10/08/2560 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (คุ้มโนนลาน บ้านหัวทุ่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [กองการคลัง] 39


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1