นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
100711   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ประกาศสอบราคา

หน่วยงาน : หน่วยงานทั้งหมด

ค้นหาจาก :
10/07/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่3 [กองการคลัง] 21
01/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าบ้านนายสุวัฒน์ โม่งชู [กองการคลัง] 18
01/06/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากหน้าบ้านนางหนูลิ ทาหา [กองการคลัง] 32
22/05/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ให้ผู้ที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ถูกต้อง สามารถขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ องค์การบริหารส่ [กองการคลัง] 168
19/05/2563 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องก่อสร้างร่องระบายน้ำ [กองการคลัง] 45
19/05/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ [กองการคลัง] 23
13/04/2563 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวแฮสฟัลต์คอนกรีต [กองการคลัง] 44
17/04/2563 : รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ้นดินสำหรับปี สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2562 [กองการคลัง] 52
27/03/2563 : ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลด์คอนกรีต [กองการคลัง] 58
26/08/2562 : วันที่ 21 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก เพื่อพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ (การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2562) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [สำนักปลัด] 75
30/10/2562 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 4 [กองการคลัง] 109
30/10/2562 : รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [กองการคลัง] 67
08/07/2562 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3 [กองการคลัง] 130
10/01/2562 : รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 [กองการคลัง] 137
19/11/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่งแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินกรณีที่เช็คหมดอายุ [กองการคลัง] 100
06/11/2561 : ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศขายทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง [กองการคลัง] 144
01/10/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง การแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [กองการคลัง] 133
01/10/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่4 [กองการคลัง] 146
26/09/2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล [กองการคลัง] 197
25/09/2560 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กองการคลัง] 127


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2