นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
108911   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/05/2022 : จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางผิวจราจรถนน รวม ๒ ฝั่งถนน (จากหน้าบ้านนายปัญญา ต้นแปะ ถึงหน้าโรงสีชุมชน ด้าทิศใต้) บ้านฮ่องแซง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 : จ้างก่อสร้างถนนดินข้างที่สาธารณประโยชน์หนองขอนแป้น จากที่นานายหลอด ทาระวัฒน์ ถึงที่นานางทองสุข เถาเบา บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ซื้อวัสดุซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/05/2022 : จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อแบบหล่อคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อไม้สตาฟฟ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2022 : ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายบุญกว้าง กุลสุวรรณ์ถึง นานายเสงี่ยม คำไขสอน บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานายสม กุลาพัดถึงถนนสายแวงใหญ่-ห้วยค้อ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันการเกิดโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองอีสานเขียว ถึงนานางปรียาภรณ์ บุเกตุ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายประปาบ้านถลุงเหล็ก ถึงนานายวิชัย พรทิพย์ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายประปาหมู่บ้าน (แยกไปกังหันลมและไปประปาหมู่บ้าน) บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังบ้านนายบุญธรรม อนันตภูมิ บ้านหัวคู หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/04/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2022 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/04/2022 : จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ จากสี่แยกโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร ถึงบ้านนายจีระวัติ สีหาบุตร บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/04/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.๒๒๑๐๓ สายทางบ้านหนองทุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร คสล. ๑ ชั้น (เพื่อเก็บพัสดุและเอกสาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง ขก.ถ.๒๒๑๐๑ สายทางบ้านป่าติ้ว-ถนนลาดยางอำเภอพล อำเภอแวงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/03/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/03/2022 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุก สายนานายทองดา วรรัตน์ ถึงนานายสังคม โยดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุก สายนานายทองดา วรรัตน์ ถึงนานายสังคม โยดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุก สายนานายสงกา สอนเหง้า ถึงนานางวิจิตร พามอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : จ้างลงหินคลุก สายนานางสลับ เกาะยุทธ์ ถึงนานายอุดม มงคลเคหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2022 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุก สายนานายทองดา วรรัตน์ ถึงนานายสังคม โยดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง