นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
35   คน
สถิติทั้งหมด
127475   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

20/03/2023 : ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/03/2023 : จ้างงานบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/03/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหอกระจายข่าว ถึงหน้าบ้านนายบุญหลาย ประสมบูรณ์ บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2023 : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ จากสี่แยกกลางบ้าน ถึงบ้านนายอ่อนจันทร์ ชัยราช บ้านหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างก่อสร้างลงหินคลุกขยายไหล่ทาง สายจากถนนทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ ถึงนานางกัญญารัตน์ ประเสริฐสวัสดิ์ บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : จ้างลงหินคลุกสายข้าง รพ.สต.หัวทุ่ง ถึงบ้านนางสมัย ประเสริฐศิลป์ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/03/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2023 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 : ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/02/2023 : ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองหนองฉันเพล หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2023 : จ้างติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณท้ายหมู่บ้าน จากบ้านโนนตะหนินไปบ้านหนองฉันเพล บ้านโนนตะหนิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : ซื้อชุดนักกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2023 : ซื้อเสื้อกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2023 : จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2023 : จ้างเหมาบริการรถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2023 : ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2023 : ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/01/2023 : ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็็บ ๔ ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/12/2022 : จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/12/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง