นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
47   คน
สถิติทั้งหมด
101026   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง 

ลงข่าว: 04/08/2560  หน่วยงาน : สำนักปลัด   10   164

วันที่ 4 สิงหาคม  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลหัวทุ่ง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง