นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
100711   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

กิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำเภอสะอาด" 

ลงข่าว: 07/08/2560  หน่วยงาน : สำนักปลัด   5   183

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลหวทุ่งได้ เข้าร่วมกิจกรรมบริหารจัดการขยะมูลฝอย "อำเภอสะอาด" ณ ที่ว่าการอำเภอพล