นายไพโรจน์ ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
46   คน
สถิติทั้งหมด
134294   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการ อบตสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พศ 2566 

ลงข่าว: 05/04/2566  หน่วยงาน : สำนักปลัด   8   44

โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 o. นำโดย นายไพโรจน์ ภูศรี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง พร้อมพนักงาน เจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง จัดกิจกรรมอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม : ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 8 ตำบลหัวทุ่ง ณ. ศาลาประชาคม

โดยมีประเด็นและวัตถุประสงค์ : เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในท้องถิ่น

ผลจากการมีส่วนร่วม : ผู้บริหารได้ตอบข้อซักกถาม และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง และข้อข้องใจ ร่วมกับการพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เพื่อให้บริการกับประชาชนอย่างทั่วถึง

ผลสรุปที่นำไปพัฒนาปรับปรุง : กองคลังให้คำแนะนำและชี้แจงเรื่องการชำระภาษีต่าง ๆ ตามระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทราบ กองช่าง ให้บริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดยาคุมในสุนัขและแมวของประชาชน