นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
100711   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

การช่วยเหลือ 

ลงข่าว: 01/07/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   8   96

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้สำรวจพื้นที่อ่างเก็บน้ำหนองบัวน้อยที่ใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้านและทำการช่วยเหลือ ประสานเครื่องสูบน้ำ จากอ่างเก็บน้ำบึงทุ่งพืดเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยเร่งด่วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านหัวคู หมู่ 2 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 1