นายไพโรจน์  ภูศรี
นายไพโรจน์ ภูศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
27   คน
สถิติทั้งหมด
100711   คน
เริ่มนับวันที่ 3 มิถุนายน 2553

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีตำบลหัวทุ่ง 

ลงข่าว: 05/08/2562  หน่วยงาน : สำนักปลัด   4   89

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มสตรีตำบลหัวทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง