คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
[ ลงนามถวายพระพร ]